Terapeutisk massage

Med hjälp av massage och andra massage-terapeutiska metoder vill jag hjälpa dig med t ex muskelspänningar och ledbesvär. Jag utgår självfallet utifrån dina behov och önskemål.

Jag utgår från ett kort samtal kring ditt/dina besvär, därefter undersöker jag och kommer med ett behandlingsförslag som baseras på det jag ser, känner och hör. Behandlingen kan innefatta massage, muskeltöjningar och positionering i smärtfria lägen.

I vissa fall kan det krävas 3-5 behandlingar innan besvären avtar.