Taktil massage

Syftet med taktil massage är att skapa en trygg och varm känsla hos kunden.
Det är en mycket skonsam massage med fokus på värmande och lätt beröring. Med cirklande rörelser och lite mer olja berörs kroppen med lite eller inget tryck alls. Även om det inte används knådande massage, så hindrar det inte att det lugnande hormonet oxytocin utsöndras och skapar en känsla av ro och välbefinnande.

Lämplig för dig som till exempel är smärtkänslig.